Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Post & de Gooijer


Huisartsenpraktijk Post & de Gooijer

Vijverhof 24
2421 VZ Nieuwkoop
Telefoon: 0172 - 575605
Spoed: Druk op 1
Fax: 0172 - 570485

Avond / Nacht / in het Weekend: 0900-5138039

KvK-nummer: 62635220

henkpost.praktijkinfo.nl

E-mail: postgooijer@zorgring.nl


Wilt u zich inschrijven?

Wilt u zich bij ons inschrijven? Dat kan. Wij zijn open voor nieuwe patienten, die wonen in Nieuwkoop of Noorden. Het is ook mogelijk om over te stappen van een huisarts in onze omgeving. Dit kan alleen plaatsvinden na overleg met de huidige huisarts. 

Pas als uw huidige huisarts u heeft overgeschreven in onze praktijk en uw dossier in ons bezit is gekomen, is de inschrijving klaar.

Graag willen wij ook uw identiteitsbewijs zien om de inschrijving te voltooien.

U vind het inschrijfformulier als u op het vakje 'wilt u zich inschrijven' gaat staan met de cursor

Wij zijn geaccrediteerd

Onze praktijk is geaccrediteerd. Dat betekent dat wij hebben aangetoond te voldoen aan de hoogste standaard die geldt voor huisartsenpraktijken. Daar zijn we trots op. En we zullen flink ons best zullen moeten blijven doen om die reputatie hoog te houden!

De apotheek bij ons

In ons Gezondheidscentrum bevindt zich de Vijverapotheek. Wij werken intensief samen.

De Vijverapotheek biedt een automatische herhaalservice. De recepten worden dan automatisch voor u klaar gezet en u krijgt daar dan bericht van. Wij kunnen u hiervoor aanmelden, informeer hiervoor bij de assistente.

Tevens kunt u gebruik maken van de medicijnkluis, u kunt dan 24 uur per dag uw medicatie afhalen. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de apotheek.

Adres: Vijverhof 22, 2421 VZ Nieuwkoop

Tel.: 0172-745500

Fax: 0172-745509

website; www.devijverapotheek.nl

e-mail: info@devijverapotheek.nl

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.30 uur  

Apotheker: Mevr. R. Valentijn-Robertz

Bloedprikken bij ons

In Gezondheidscentrum De Vijver kan iedere dag worden bloedgeprikt van 8.00 u tot 12.00u. 

Op dit moment kan bloedprikken in Nieuwkoop elke morgen zonder afspraak:

Bij ons in het centrum dagelijks van 8.00 uur tot 12.00 uur.  

Het laboratorium van het Hofpoort ziekenhuis is in Nieuwkoop komen te vervallen. 

Op dinsdag kan men ook bloedprikken in de Kaleidoscoop, de Verbinding 2 te Nieuwkoop tussen 8.00 uur tot 9.00 uur. Deze testen worden gedaan in het Medisch Centrum Rijnland (atal medial). 

Bloedprikken kan de hele dag door zonder afspraak ook gebeuren in het Medisch Centrum Rijnland, in Alphen aan den Rijn het oude Rijnoord ziekenhuis, en in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis te Woerden. 

Bloedprikken in Noorden kan voor het Zuwe Hofpoort ziekenhuis op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in de praktijk van Dr Lammers, op de Anemonenstraat, van 8.00 uur tot 8.45 uur. 

Het is handig alle testuitslagen zoveel mogelijk bij slechts een ziekenhuis te houden, zodat met eerdere uitslagen vergeleken kan worden. Uiteraard is het het handigste als dat het ziekenhuis is waar men eventueel reeds contact heeft bij een specialist.

We komen soms thuis

Indien u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen is het mogelijk om een huisbezoek aan te vragen. De assistente zal nauwkeurig uitvragen wat de reden is van het huisbezoek en de aard van het probleem om in te kunnen schatten wat de beste tijd is voor het huisbezoek. Op zichzelf is het hebben van koorts niet een reden om niet over straat te gaan, ook niet voor kleine kinderen. 

Het is mogelijk om met voorrang geholpen te worden als u zich erg ziek voelt in de wachtkamer. Hiervoor kunt u zich wenden tot de assistente.

Ons Gezondheidscentrum

Onze huisartsenpraktijk bevindt zich in Gezondheidscentrum de Vijver op de Vijverhof.

Hierin zijn naast onze praktijk ook gevestigd de Huisartsenpraktijk van W.M. Beusekom, de Vijverapotheek, een artsenlaboratorium, de fysiotherapeutenpraktijk Bakker - de Vos, de verloskundige Wijnie Verbeek en Annegyn Bakker, Mensendiecktherapeute Wendie Stunnenberg, Dietiste Connie Hoek en Myriam Gordijn, een psycholoog van SPA (Samenwerkende Psychologen Alphen), psycholoog R. Gorter, Algemeen Maatschappelijk werk, een podotherapeut en pedicure Tanja van Eijk. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebueau hadden tekort ruimte en zijn verhuisd naar de overkant van de straat, daarvoor in de plaats komt de praktijk van Botman, de vervangster van Dr Smids. 

Huisartsenpraktijk Noorden van Dr Lammers, een andere huisartsenpraktijk in Noorden, werkt intensief samen met het centrum.

GEZ VijverZorg

Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband GEZ VijverZorg. Dit is een samenwerkingsverband van de 4 huisartsenpraktijken in Nieuwkoop en Noorden, De Vijverapotheek en Fysiotherapiepraktijk Bakker & de Vos. Samen bieden wij geintegreerd chronische zorg aan onze patienten. Daarbij hebben wij meedere partners betrokken. Informatie vind u op www.StichtingVijverZorg.nl

Wij zijn een opleidingspraktijk

Onze praktijk is echt een opleidingspraktijk. Wij leiden een huisarts op, maar ook een assistente en soms een praktijkondersteuner.

Daar kan een nadeel aan zitten maar vooral een groot voordeel.

Het kan natuurlijk zijn dat u zo een vreemd gezicht ziet dat nog niet helemaal weet hoe wij u het liefst willen helpen. Dat kan in enkele gevallen lastig zijn. Indien u niet helemaal tevreden bent, maak dat gewoon duidelijk, zo helpt u de stagiere en ons om het haar/hem goed te leren. Indien u liever een bekend gezicht wilt zien kunt u dit gewoon vragen.

Het grote voordeel is dat wij als praktijk continu op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, en zelf ook worden bijgeschoold op die manier. En dat we kritische vragen krijgen waar we zelf weer van leren.

Op dit moment is er in onze praktijk aanwezig: 

1 huisarts in opleiding

1 doktersassistent in opleiding

1 praktijkondersteuner in opleiding

Praktijkorganisatie

Hier vind u hoe de praktijk is opgebouwd

Assistentie

Naast Mevr. Aline Thoma-Kalshoven, Mevr. Franielle van Belzen-Kroon, zijn ook Mevr Brenda van der Starre-van Overmeeren, mevr Sandra van de Meer en mevr. Houda Ouakkad in onze praktijk werkzaam.

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen.

Wij zijn ook begonnen met het opleiden van een stagiaire. Het kan dus zijn dat u een vreemd gezicht te zien krijgt. We zijn blij dat wij kunnen helpen het vreselijke tekort aan doktersassistentes in Nederland weg te werken. Wij hopen op uw begrip als u hier wat hinder van ondervindt. Als het te lastig wordt maak dat dan gewoon duidelijk hoor! 

Praktijkondersteuning

mevr. Natascha Rijnbeek, is onze praktijkondersteuner ("POH"). Zij is voor onze patienten aanwezig in onze praktijk op woensdag en donderdag. Zij doet de driemaandelijkse controles bij mensen die aan suikerziekte lijden, in overleg met de huisarts. De huisarts ziet elke diabetespatient in principe een keer per jaar voor een meer uitgebreide controle. Ook houdt zij spreekuur voor mensen met Astma of COPD, maakt voor u desgewenst een risicoprofiel voor Hart en Vaatziekten, en doet allergietesten

Naast mevr Rijnbeek werkt ook een praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg, een zogenaamde "POH-GGZ". Dhr. Ruben Gorter is een psycholoog die verbonden is aan onze praktijk omde eenvoudigere klachten  en aandoeningen op psychisch gebied te behandelen en in andere gevallen om problemen te inventariseren. Men kan denken aan bijvoorbeeld een angststoornis, depressie, of een relatieprobleem

Hoe bestelt u medicijnen?

Als u voortdurend medicijnen gebruikt, wilt u af en toe nieuwe bestellen. Dat hoeft niet meer, want u kunt zich opgeven voor de automatische herhaalservice bij de apotheek! Zo wordt bijgehouden wanneer uw medicijnen op zijn en voor u het door heeft staan de nieuwe al klaar in de apotheek, of zelfs als u wilt in een kluisje die alleen u kunt openen buiten kantooruren. Geweldig toch.

Soms wil of kan het niet automatisch. Herhaalrecepten kunnen worden besteld op 4 manieren:

1e manier; via deze website, hiervoor dient u zich eerst aan te melden. Let wel dit zal alleen werken als we niet op vakantie zijn. 

2e manier; door het lege doosje met etiket in de daarvoor bestemde box bij de ingang (brievenbus nummer 24) van de praktijk te deponeren.

3e manier; op ons praktijknummer kunt u 24 uur per dag uw herhaalrecept inspreken op de receptenlijn, toets 2 in het keuzemenu.

Indien de herhaalrecepten 's morgens voor 10 uur zijn ingeleverd kunt u ze meestal 's 2 dagen later ophalen bij de apotheek.

Herhaalrecepten gaan in de regel voor 90 dagen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken. Er zijn enkele uitzonderingen.

4e en beste manier; geef u op voor het patientenportaal, "mijngezondheid.net". Door dit aan te geven bij de assistente of de huisarts, kunt u uw eigen pagina krijgen op het web en daar alles regelen voor de huisarts, u ziet uw medicatielijst, kunt bestellen maar ook een e-consult aanvragen, aantekeningen zelf bijhouden, zoals bloeddrukken, desgewenst kunt u ook uw voorgeschiedenis voor een deel inzien en zelfs bloeduitslagen. Kan soms handig zijn!

Wanneer is er spreekuur

Spreekuur vindt dagelijks op afspraak plaats van 8.00 uur tot 10.20 uur en van 14.30 uur tot 16.00 uur. Spreekuur is alleen op afspraak, telefonisch te maken bij de assistente. Deze zal vragen naar de reden van de afspraak. Dit gebeurt in verband met de planning; sommige onderwerpen vergen meer tijd.

Wij maken ook gebruik van een terugbelspreekuur. Indien u de dokter telefonisch wenst te spreken kunt u dit bij de assistente aangeven. U wordt dan teruggebeld tussen 12.00 uur en 14.30 uur of na 17.00 uur.

Spoedgevallen, controle van wonden en ongevallen kunnen tussendoor gezien worden in de behandelkamer.

Een afspraak geldt voor 10 minuten, dit is genoeg voor het bespreken van een onderwerp. Denkt u meer tijd nodig te hebben of heeft u meerdere onderwerpen te bespreken vraag dan om een dubbel consult. De afspraaktijden zijn slechts een richtlijn, door spoedgevallen tussendoor en telefoongesprekken met ziekenhuis e.d. kan de dokter uitlopen.

Op maandag, dinsdag en woensdag, en donderdagmiddag houdt Dr. Post spreekuur, op maandagochtend, donderdag en vrijdag houdt Dr. de Gooijer spreekuur.

Tarieven worden landelijk bepaald

De tarieven die wij hanteren zijn landelijk vastgelegd door de Landelijke Huisartsen Vereniging. Deze worden elk jaar bijgesteld.

Wanneer u meerdere malen niet verschijnt op een afspraak zonder u af te melden zullen wij hiervoor kosten bij u in rekening brengen. 

Hoe ons telefonisch bereiken?

Voor praktische zaken zoals bijvoorbeeld het maken van afspraken, informeren naar uitslagen, vragen om een terugbelafspraak of aanvragen van visites is de doktersassistente bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur, behalve tussen 10.30 en 12.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur, dan vindt overleg plaats. Tussen 13.00 en 14.00 uur is er lunchpauze. Tel.: 0172 - 575605.

Voor spoedgevallen is de praktijk continu bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur onder nummer:

Spoed: Tel: 0172 - 575605, kies 1.

Buiten deze tijden kunt u voor spoedgevallen bellen met de Centrale Huisartsen Post in Alphen aan de Rijn, onder nummer:

Avond Nacht Weekend: Tel.: 0900 - 5138039.

 Voor collega's; algemene nummer, kies 5

Vakantieperiodes

Tijdens vakanties wordt de praktijk normaliter waargenomen op de volgende wijze:

voor patienten met een achternaam beginnend met A t/m K door Dr van Beusekom; voor patienten met een achternaam beginnend van van L t/m Z door Dr Botman, beiden in ons centrum.

Praktijk Dr van Beusekom: tel. 571555 bij ons

Praktijk Dr Botman: Tel.: 575868 verderop in Gezonheidscentrum De Vijver

Let op! Medicijnen bestellen via de website kan niet tijdens onze vakantie! De recepten zullen worden verwerkt zodra we terug zijn.

 

De vakanties voor 2018 als volgt:

13 aug – 31 aug

Gaat u verhuizen?

Gaat u of meerdere mensen van een en hetzelfde adres verhuizen naar een andere woonplaats? Natuurlijk is het dan meestal noodzakelijk om een nieuwe huisarts te zoeken.

Helaas moeten wij dan afscheid nemen. Maar let op; Een patientendossier is zeer privacygevoelig en we willen dat dit op de juiste plaats terecht komt, daarom vragen wij u indien u bent verhuisd ons de juiste gegevens van uw nieuwe huisarts door te geven zodat wij het aangetekend aan uw nieuwe huisarts zullen verzenden.

Door de wettelijke verplichting om binnen korte tijd bij iedere patient te kunnen zijn, is het niet mogelijk om huisbezoeken af te leggen buiten onze eigen regio. In ons geval is dat het dorp Nieuwkoop en het dorp Noorden.

Indien u verhuist naar een ander dorp, raden wij u met klem aan om een andere huisarts te zoeken. Voor uw eigen bestwil. Want je weet maar nooit of je iemand met spoed nodig hebt.

Er is altijd waarneming

Alleen voor spoedgevallen kunt u na 17.00 uur en voor 8.00 uur door de week en in het weekend 24 uur per dag contact opnemen met de Centrale Huisartsen Post gevestigd in het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan de Rijn. Telefoonnummer: 0900-5138039 Bij levensbedreigende situaties kunt u de 1 intoetsen zodra u het bandje hoort. U kunt in zo'n geval ook direct 112 intoetsen.

Bij vakanties vind waarneming door de andere twee praktijken in ons gebouw plaats volgens een verdeelsleutel;

voor patienten met een achternaam beginnend met A t/m K door Dr van Beusekom; voor patienten met een achternaam beginnend van van L t/m Z door Dr Botman, beiden in ons centrum.

Praktijk Dr van Beusekom: tel. 571555 bij ons

Praktijk Dr Botman: Tel.: 575868 verderop in Gezonheidscentrum De Vijver

Let op! Medicijnen bestellen via de website kan niet tijdens onze vakantie! De recepten zullen worden verwerkt zodra we terug zijn.

 

De vakanties voor 2018 als volgt:

5 maart - 9 maart 

7 mei – 11 mei

13 aug – 31 aug

Contact

Spoednummer Druk op 1
 

Huisartsenpraktijk Post & de Gooijer

Vijverhof 24
2421 VZ Nieuwkoop
Telefoon:
0172 - 575605
Fax:
0172 - 570485
KvK:
62635220
Avond / Nacht / in het Weekend: 0900-5138039
Routebeschrijving >