Behandelinformatie

Griepprik

Jaarlijks nodigen wij een select gezeldschap uit om bij ons de griepprik te halen. Dit gebeurt in de regel eind oktober tot begin septamber.

In principe kunt u altijd een griepprik komen halen, alleen voor bepaalde risicogroepen wordt dit ook vergoed;

Iedereen boven de 60 jaar

Patienten met hart en vaat ziekten

Patienten met diabetes

Patienten met astma of COPD

Optometrie

4 keer per jaar hebben wij de beschikking over een optometrist. Deze doet voornamelijk de oogcontroles bij de suikerpatienten, maar kan ook ingezet worden voor andere mensen die van een optometrist gebruik moeten maken. 

Dit gebeurt altijd op indicatie van de huisarts.

Hartritme stoornis registreren met event-recorder.

Bij ons in de Vijver hebben wij de beschikking over een zogenaamde 'event-recorder'. Zo is het mogelijk om door middel van een klein kastje wat je bij je draagt, ritmestoornissen op het spoor te komen die alleen af en toe optreden. Zo'n kastje kan dan langere tijd meegedragen worden. Informeer bij de assistente.

ECG

Wij hebben de beschikking over een ECG apparaat. Hiermee worden zogenoemd 'hartfilmpjes' worden gemaakt. Deze is alleen in gebruik voor bepaalde indicaties die door de huisarts worden gesteld. Het wordt niet ingezet bij spoedgevallen.

Spiraal plaatsen en verwijderen

Op onze praktijk plaatsen wij zelf een spiraal inclusief de mirena spiraal. Zowel Dokter Post als Dokter de Gooijer doen deze ingreep. Dit gebeurt altijd in de eerste dagen van een menstruatie. Het recept voor het spiraal dient van te voren te worden geregeld, de spiraal is soms niet op voorraad bij de apotheek. De patient neemt het spiraal zelf mee bij het inbrengen. De afspraak voor het inbrengen is 30 minuten. Een week van te voren willen wij graag kweken afnemen. Dit kan bij de assistente. Het is nuttig maar niet noodzakelijk om voor het inbrengen van het spiraal pijnstilling in te nemen. Dit kan overlegd worden met de assistente. Het verwijderen van een spiraal kan binnen een regulier consult plaatsvinden van 10 minuten. Er zijn geen voorbereidingen voor nodig. Bij het einde van de levensduur van een spiraal kan met het verwijderen meteen een nieuwe worden geplaatst. Zie het begin van de tekst

Inbrengen implanon en verwijderen ervan

Op onze praktijk kan een implanon worden ingebracht. Dit gebeurt door Dokter Post. Het inbrengen gebeurt tijdens de eerste 4 dagen van de menstruatie. Het recept voor een implanon dient door de patient te worden afgehaald bij de apotheek en te worden meegebracht bij het plaatsen. De benodigde afspraak voor het plaatsen is 20 minuten lang. Het plaatsen gebeurt onder verdoving. Het eventueel verwijderen van een implanon gebeurt ook door Dokter Post. Dit gebeurt ook onder verdoving. Er is een afspraak nodig van 20 minuten.

Cognitieve functietest

De huisarts kan een cognitieve functietest doen op verzoek. Dit is een test voor het uitsluiten van onder andere dementie. Hiervoor is een consult nodig van 20 minuten. Informeer bij de assistentes

Longfunctie onderzoek

In onze praktijk wordt in overleg met de huisarts longfunctieonderzoek verricht. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot de assistentes.

Urine nakijken

In onze praktijk is het mogelijk bij klachten urine te laten nakijken. Bij blijken van een blaasontsteking kan dan direct met een behandeling worden gestart. Bij twijfel hieraan wordt in onze praktijk een kweek ingezet.

Indien u urine wilt laten nakijken is het goed te weten dat wij de voorkeur hebben om urine te gebruiken die langer dan 3 uur in de blaas is geweest, bijvoorbeeld ochtend urine. Het is niet meer nodig een speciaal potje met urine mee te brengen.

Bij babies kan de urine opgevangen worden in een zogenoemd plaszakje, verkrijgbaar bij onze apotheek. 

Voor vragen over of een verzoek om een urinebepaling kunt u zich melden bij de balie.

Bloed prikken

Bloedprikken gebeurt dagelijks in onze praktijk, van 8.00 uur tot 12.00 uur, en soms op verzoek van de huisarts ook daarna. De uitslag kan in de regel na 2 werkdagen worden verwacht. Sommige ingewikkelde uitslagen kunnen langer duren.  Bij uitzondering is het op verzoek van de huisarts mogelijk om uitslagen op de zelfde dag nog te verwerken.

Ook hebben wij de beschikking over enkele sneltesten, waarbij de uitslag binnen enkele minuten bekend worden.

MRSA Screening

Het is mogelijk bij de assistentes een MRSA screening te laten verrichten. Vraag bij de balie voor informatie.

Instellen op insuline bij type II diabeten

Diabetesbehandeling vindt plaats binnen de praktijk. Ook het instellen op insuline bij type II diabeten kan hier plaatsvinden door de praktijkondersteuner in overleg met de huisarts. Informeer bij de assistentes

Teledermatologie

Het is mogelijk in overleg met de huisarts met behulp van een digitale foto een consult bij een dermatoloog aan te vragen. Het voordeel is dat men geen afspraak hoeft te maken met een specialist in het ziekenhuis, dit scheelt wachttijd en reistijd. In de regel komt het antwoord over een gestelde vraag binnen enkele dagen. Patient heeft hierover telefonisch contact met de huisarts

Reizigers vaccinaties

Reizigersvaccinaties kunnen worden geregeld in ons gebouw. U kunt op onze website het formulier invullen, en inleveren. Een van de artsen kijkt daar dan naar. Maar let op; er zijn kosten verbonden aan advies, check dat even. Ook kunt u naar de GGD, daar is het advies uiteraard ook deskundig.

Intapen enkel

Het intapen van een enkel kan worden gedaan in onze praktijk door Dokter Post en Dokter de Gooijer. Er dienen meestal benodigde materialen besteld te worden. Na beoordeling dient aldoende een aparte afspraak gemaakt te worden. Het kan in een gewoon consult van 10 minuten gebeuren.

Uitstrijkjes/ bevolkingsonderzoek

In het kader van het Bevolkingsonderzoek op Baarmoederhalskanker vinden bij ons uitstrijkjes plaats. Deze worden verricht door de assistentes. U dient de oproep die u gekregen heeft mee te nemen bij de afspraak. Dat is belangrijk voor de landelijke administratie.

Soms wordt in het kader van een klacht ook een uitstrijkje verricht. Dit gebeurt altijd door de huisarts zelf.

Voor vragen kunt u zich richten tot de balie

Verwijderen van huidplekjes

In overleg kunnen veel soorten plekjes in onze huisartsenpraktijk worden verwijderd. Dit gebeurt door Dokter Post en Dokter de Gooijer. In sommige gevallen wordt het afgenomen materiaal verstuurd naar een speciaal laboratorium om te worden beoordeeld. De afspraak voor verwijdering heeft meestel een duur van 20 minuten, in overleg. Altijd dient vooral de plekjes te worden beoordeeld voordat een afspraak voor verwijdering kan worden gemaakt.

Ingegroeide teennagels

Dokter de Gooijer behandelt bij ons zo nodig met een zogenaamde 'wig-excisie' ingegroeide teennagels. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt van 30 minuten. Altijd is het nodig de nagel van te voren en keer te laten zien ter beoordeling

Urinecatheter plaatsen

Het is in onze praktijk mogelijk om een urine catheter te laten plaatsen. Dit neemt wel tijd in beslag dus het zal moeten worden gepland. Materialen zijn wel aanwezig. Vooraf overleg met de assistentes is noodzakelijk. Ook verwisselen van suprapubische catheters kan gebeuren in onze praktijk. Indien noodzakelijk kan alles kan ook in de thuissituatie gebeuren.

Injectie therapie

Bij onder andere forse schouderklachten, heupklachten en ook polsklachten kan in een aantal gevallen gekozen worden voor een injectie met ontstekingsremmers. Dit kan over het algemeen worden verricht in onze praktijk door de huisartsen. Eerst zal in een consult de klacht worden beoordeeld alvorens een afspraak voor injectie gemaakt kan worden. Het is soms noodzakelijk dat benodigde materialen worden besteld. Het kan binnen een consult van 10 minuten gebeuren.

Ascitispuncties

In onze praktijk kunnen ascitispuncties worden verricht in overleg met de specialist in het ziekenhuis. Voor meer informatie vraag de assistentes

Gewrichtspuncties

Kniepuncties kunnen worden gedaan in onze praktijk in bepaalde situaties. Vraag hierover meer bij de assistent.

Bloedtransfusie thuis

In uitzonderingsgevallen kan er thuis ook een bloedtransfusie plaatsvinden. De thuiszorg komt met een speciaal team om dit te begeleiden. De logistiek wordt verzorgd door onze praktijk. 

Palliatieve zorg

Als de medisch specialist in het ziekenhuis bij een ernstige ziekte geen mogelijkheden meer ziet, wordt de zorg vaak overgedragen aan ons. Wij vinden het erg belangrijk dat mensen thuis kunnen sterven. Samen met de specialist proberen wij het proces dan zo goed mogelijk te begeleiden, waarbij wij trachten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven tot het einde te behouden met aandacht voor de individuele wens van de patient en zijn familie.

Meestal lukt het om naar ieders tevredenheid de patient de klachten als pijn of benauwdheid zo te verlichten dat iemand uiteindelijk rustig komt te overlijden. Een heel enkele keer blijkt dat dit laatste niet goed slaagt. Dan is het mogelijk om de laatste dagen met een permanent roesmiddel al slapend door te komen, terwijl wij met familie doorgaan met zorgen; een zogenaamde palliatieve sedatie. 

Wij krijgen wel eens de vraag of wij onze praktijk ook aan euthanasie doen. Het antwoord hierop is; het is bespreekbaar, maar alleen onder heel specifieke omstandigheden, en alleen op het moment dat wij als arts hier helemaal achter kunnen staan. Dat zal doorgaans zijn als alle andere mogelijkheden uitgeput lijken, het lijden van de patient onverdragelijk is, overlijden onherroepelijk in zicht is, en palliatieve sedatie niet gewenst of niet mogelijk is. 

Wij vinden het altijd verstandig dat een patient of familie met zorgen om deze moeilijke levensfase met ons komt praten over de huidige stand van zaken in de behandeling en over individuele wensen. Wij zullen altijd ons best doen daar rekening mee te houden, binnen grenzen. In onze praktijk is in principe euthanasie niet onmogelijk maar alleen als aan strikte voorwaarden wordt voldaan. U bent welkom voor een gesprek hierover.

Contact

Spoednummer Druk op 1
 

Huisartsenpraktijk Post & de Gooijer

Vijverhof 24
2421 VZ Nieuwkoop
Telefoon:
0172 - 575605
Fax:
0172 - 570485
KvK:
62635220
Avond / Nacht / in het Weekend: 0900-5138039
Routebeschrijving >